Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại, Công nghệ tri thức và ứng dụng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch thi kết thúc môn như sau:

- Môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại : 16g00 - 17g30 ngày chủ nhật 12/6/2022

- Môn Công nghệ tri thức và ứng dụng : 17g30 - 19g00 ngày chủ nhật 12/6/2022

Địa điểm: Phòng thi 5.6

Lưu ý: Anh/Chị học  viên tập trung tại phòng thi đúng giờ,  mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi, 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN