Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi kết thúc môn ngày 31 tháng 12 năm 2016

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 - CNTT lịch thi kết thúc môn như sau:

-Thời gian:

Ca 1: 7g30 - 9g30 sáng thứ bảy thi môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng.

Ca 2: 9g30 - 11g00 sáng thứ bảy thi môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

- Địa điểm: Phòng 101

Lưu ý: Anh/Chị học viên vui lòng mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Có mặt tại phòng thi đúng giờ.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN