Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi kết thúc môn

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi kết thúc môn như sau:

  • Môn: Tìm kiến thông tin thị giác, thi ngày 15/9/2018.
  • Môn: Các hệ thống nhúng, thi ngày 22/9/2018.
  • Môn: Cơ sở dữ liệu nâng cao, thi ngày 29/9/2018.

Địa điểm : 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM.

Thời gian thi và danh sách phòng thi sẽ thông báo cụ thể sau.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN