Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi dự kiến môn Tìm kiếm thông tin thị giác, môn Công nghệ internet of things hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi dự kiến môn Tìm kiếm thông tin thị giác, môn Công nghệ internet of things hiện đại như sau:

- Môn Tìm kiếm thông tin thị giác thi tối thứ 7 (14/9/2019) : 18g00 - 19g30 

- Môn Công nghệ internet of things hiện đại tối chủ nhật (15/9/2019) : 18g00 - 20g00

Danh sách thi trong file đính kèm, mọi thắc mắc vui lòng gửi mail về địa chỉ cuongvtk@uit.edu.vn trước ngày 06/9/2019

Lưu ý: Anh/Chị vui lòng có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang thẻ học viên (hoặc CMND) trình cán bộ coi thi.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN