Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi dự kiến môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch thi dự kiến môn Phương pháp nghiên cứu khoa học chiều thứ bảy ngày 01/8/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN