Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi dự kiến môn Nguyên lý và phương pháp lập trình

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi dự kiến môn Nguyên lý và phương pháp lập trình.

Thời gian : 5g00 -7g00 tối chủ nhật ngày 01/12/2019 (Danh sách đính kèm)

Địa điểm : Phòng 5.1 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN