Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi dự kiến môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại, Xây dựng hệ thống phần mềm di động ngày 26/11/2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch thi dự kiến môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại, Xây dựng hệ thống phần mềm di động ngày 26/11/2022

- Môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại (120 phút): 8g00 - 10g00 ngày 26/11/2022 (Phòng  5.6). Học viên được sử dụng tài liệu.

- Môn Xây dựng hệ thống phần mềm di động (70 phút): 10g10 - 11g20 ngày 26/11/2022 (Phòng  5.6). Học viên KHÔNG được sử dụng tài liệu

Lưu ý: Anh/Chị vui lòng kiểm tra thông tin trên danh sách và phản hồi cho email cuongvtk@uit.edu.vn trước ngày thi. Đề nghị Anh/chị học viên tập trung trước phòng thi đúng giờ thi, mang theo thẻ học viên (CMND) để trình cán bộ coi thi.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN