Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi dự kiến kết thúc môn Toán, Triết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch thi dự kiến:

_ Môn Toán: Chiều chủ nhật (13g30-15g) ngày 09/02/2020.

_ Môn Triết : Chiều chủ nhật (13g30-15g) ngày 16/02/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN