Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi chính thức môn Nguyên lý và phương pháp lập trình

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi môn Nguyên lý và phương pháp lập trình.

Thời gian : 5g00 - 6g30 tối chủ nhật ngày 01/12/2019.

Địa điểm : Phòng 5.1 

Anh/Chị lưu ý tập trung đúng giờ, mang thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN