Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi chính thức môn Hệ thống thông tin địa lý

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch thi chính thức môn Hệ thống thông tin địa lý như sau:

Thời gian: 18g00 — 19g30 ngày 22/9/2019

Anh/Chị lưu ý tập trung đúng giờ, mang thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN