Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch ôn tập tuyển sinh thạc sĩ (cập nhật) đợt 2-2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo  lịch ôn tập tuyển sinh thạc sĩ (cập nhật) đợt 2-2019. (theo file đính kèm)

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: