Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch nộp báo cáo môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nộp báp cáo môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin do cô Cao Thị Nhạn phụ trách vào tối thứ ba ngày 18/5/2021.

Thời gian : 17g30-19g30

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN