Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên : các lớp cao học nghỉ Tết  từ ngày 13/01/2020 - 07/02/2020. Ngày 08/02/2020 các lớp học lại bình thường.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN