Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch nghỉ tết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch nghỉ Tết của cán bộ, giảng viên theo file đính kèm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN