Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch nghỉ môn thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề ngày 18/8/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Chiều thứ bảy ngày 18/8/2018, môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề do thầy Đỗ văn Nhơn phụ trách nghỉ.

Thầy sẽ dạy bù vào sáng chủ nhật ngày 05/8/2018.

Chiều thứ bảy ngày 04/8/2018, thầy vẫn dạy bình thường.

Trân trong,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.