Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch nghỉ-bù môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng do Cô Nguyễn Hoàng Tú Anh phụ trách nghỉ 2 ngày 28/12/2019 và 04/01/2019. Lớp học bù tối thứ tư 25/12/2019 và 08/01/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN