Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch nghỉ-bù môn Anh văn

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lớp Anh văn do Cô Ngô Thị Mỹ Ngọc phụ trách nghỉ tối ngày 11/01/2019, học bù vào tối thứ ba 07/01/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN