Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học từ ngày 1/3/2021 - 14/3/2021

 

Theo kế hoạch chung của nhà Trường, Phòng thông báo các lớp thạc sĩ sẽ học online các môn sau:

- Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Đỗ Phúc phụ trách vào tối thứ 3 (2/3/2021), tối thứ 3 (9/3/2021), tối thứ 6 (12/3/2021)

- Môn Hệ kinh doanh diện tử do Thầy Dương Minh Đức phụ trách vào tối thứ 4 (3/3/2021,10/3/2021)

- Môn Công nghệ phần mềm tiên tiến do Thầy Nguyễn Văn Vũ phụ trách vào tối thứ 5 (4/3/2021, 11/3/2021)

- Môn Các hệ thống nhúng do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách vào sáng chủ nhật (7/3/2021, 14/3/2021)

 Các môn khác dời lại học offline từ ngày 15/3/2021. Các môn sau thời gian học online sẽ học bình thường theo thời khóa biểu.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN