Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học online môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Lê Đình Duy phụ trách sẽ học online ngày 26/4 và ngày 10/5 trên MS Team (Ngày 3/5 nghỉ lễ).

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN