Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học online môn Ngôn ngữ học máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên môn Ngôn ngữ học máy tính sẽ bắt đầu học online trở lại  trên MS Team vào tối ngày 18/5/2021. Môn này do cô Nguyễn Lưu Thùy Ngân phụ trách thay cô Nguyễn Thị Quý.

Lớp Ngôn ngữ học máy tính: CS2202.CH1502

Code lớp là: hi6shnx

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN