Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch học môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính do Thầy Lê Minh Hưng phụ trách, sẽ  đổi sang học vào sáng thứ bảy bắt đầu vào tuần này ngày 5/6/2021 vào lúc 7g30 .

Thông báo mã code trên MS Team: vgx9dpf

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN