Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học môn Triết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên lịch học môn Triết còn 3 buổi: Sáng chiều thứ 7 ngày 29/5/2021 và sáng chủ nhật ngày 30/5/2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN