Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học Môn An toàn bảo mật thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 -CNTT học môn An toàn bảo mật thông tin do Thầy Phạm Văn Hậu phụ trách buổi cuối cùng vào ngày 27/05/2017 (trưa thứ bảy) từ lúc 11g00.

Lịch thi dự kiến : 11/6/2017 (chủ nhật)

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN