Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch học môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp như sau:

Thời gian : Chiều thứ 7 (13g30-16g00) và chiều chủ nhật (Thời gian học bình thường) vào các ngày 6.7/7/2019, ngày 13,14/7/2019, ngày 20,21/7/2019. 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN