Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học môn Hệ hỗ trợ quyết định

 

Theo thời khóa biểu giảng dạy, phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên bắt đầu từ tối nay thứ tư 01/7/2020 môn Hệ hỗ trợ quyết định sẽ học offline tại cơ sở Điện Biên Phủ.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN