Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học môn Anh văn ngày 19/9/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên môn Anh văn do Cô Ngô Thị Mỹ Ngọc phụ trách vào chiều mai thứ bảy sẽ bắt đầu sớm hơn từ lúc 15g00 -17g30. Các buổi sau học bình thường.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN