Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học lớp ôn tập chuẩn bị tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2015

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về việc tổ chức các lớp ôn tập phục vụ tuyển sinh cao học đợt này như sau:

1. Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 22/8/2015.

2. Thời gian học: tối thứ hai, tối thứ ba, tối thứ sáu (môn Anh Văn) sáng chiều thứ bảy (môn Tin học cơ sở), sáng chiều chủ nhật (môn Toán cho máy tính).

Lịch học bắt đầu ngày 22/8/2015. (xem file đính kèm)

3. Môn ôn tập, thời gia, học phí ôn tập:

+ Toán cho máy tính (môn cơ bản): 60 tiết, 1 400 000đ

+ Tin học cơ sở (môn cơ sở): 60 tiết, 1 400 000đ

+ Anh văn (môn ngoại ngữ): 60 tiết, 1 400 000đ

4. Địa điểm đăng ký:

* Trường Đại học Công nghệ Thông tin- Phòng ĐTSĐH&KHCN (P127)

Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: (84) 837252002- 110

* Vănphòng quản lý Sau đại học (Tầng 1-P103)

Địa chỉ: số 133-133 G Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Tp.HCM.

Điện thoại: 08- 66735861

Email: dtsdh@uit.edu.vn

Website: http://www.uit.edu.vn hoặc http://www.sdh.uit.edu