Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học khóa 10_KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-KHMT về việc sẽ không mở môn Nguyên lý và Phương pháp lập trình vào tối thứ 7 do số lượng đăng ký ít không đủ điều kiện mở lớp. Môn Nhận dạng thị giác và ứng dụng sẽ được mở theo dự kiến ngày 03/ 3/2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: