Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học cao học khóa 10 đợt 2 ngành Công nghệ thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-CNTT đợt 2 lịch học tiếp theo.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: