Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học bù môn Xử lý dữ liệu lớn

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên: môn Xử lý dữ liệu lớn của Thầy Lê Đình Duy sẽ học các ngày 26/8/2019, 9/9/2019, và học bù thêm 3 buổi 16/9/2019, 23/9/2019 và 30/9/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN