Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành CNTT tháng 8 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 ngành Công nghệ Thông tin vào tháng 8/2019 như sau:

Nhóm 1: sáng ngày 27/08/2019 tại Phòng E10.3, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thủ Đức), bắt đầu lúc 7g45 (xem tại file đính kèm)

Nhóm 2: vào tháng 9 (sẽ có thông báo sau).

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: