Skip to content Skip to navigation

Thông báo kiểm tra thông tin đề nghị công nhận đề tài ngành CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên (theo danh sách đính kèm) kiểm tra thông tin chính xác về danh sách đề nghị giao đề tài luận văn ngành Công nghệ Thông tin.

Thời gian phản hồi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/04/2019 theo email thuyntd@uit.edu.vn.

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN.