Skip to content Skip to navigation

Thông báo kiểm tra thông tin danh sách xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 về việc kiểm tra chính xác thông tin cá nhân theo file đính kèm.

Thời gian phản hồi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/04/2018 theo email thuyntd@uit.edu.vn.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.