Skip to content Skip to navigation

Thông báo kiểm tra thông tin đăng ký xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 về việc kiểm tra chính xác thông tin cá nhân theo file đính kèm.

Thời gian phản hồi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2021 theo email thuyntd@uit.edu.vn.

Lưu ý: Đối với HVCH còn thiếu một vài thủ tục liên quan đến hồ sơ, đề nghị hoàn tất đến sáng ngày thứ hai: 01/11/2021.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.