Skip to content Skip to navigation

Thông báo kiểm tra thông tin đăng ký xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 về việc kiểm tra chính xác thông tin cá nhân theo file đính kèm.

Thời gian phản hồi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày thứ năm 10/10/2019 theo email thuyntd@uit.edu.vn.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.