Skip to content Skip to navigation

Thông báo kiểm tra thông tin đăng ký xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 về việc kiểm tra chính xác thông tin cá nhân theo file đính kèm.

Thời gian phản hồi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/04/2022 theo email Cô Thúy: thuyntd@uit.edu.vn.

 

Trân trọng.

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN.