Skip to content Skip to navigation

Thông báo kiểm tra thông tin bảng điểm đợt xét tốt nghiệp

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/chị xét tốt nghiệp tháng 12/2022 kiểm tra thông tin bảng điểm . Anh/Chị kiểm tra số tín chi bắt buộc  của ngành, các môn học khác ngành không quá 12TC. Mọi thông tin thắc mắc về bảng điểm vui lòng email về cuongvfk@uit.edu.vn để được giải đáp.

Thời hạn : Hết ngày 30/9/2022

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KCHN