Skip to content Skip to navigation

Thông báo kiểm tra tài khoản office 365

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên kiểm tra tài khoản office 365 để đăng nhập MS Team học online. Nếu xảy ra lỗi vui lòng điền thông tin vào form để nhờ bộ phận dữ liệu xử lý trước các môn học online vào tối nay.

https://bom.to/Qr8jbv

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN