Skip to content Skip to navigation

Thông báo kiểm tra bảng điểm xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên bảng điểm xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019. Anh/Chị vui lòng kiểm tra thông tin và phản hồi về mail cuongvtk@uit.edu.vn trước ngày 14/10/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN