Skip to content Skip to navigation

Thông báo khóa 15 đợt 2 đăng ký môn học trên hệ thống

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên khóa 15 đợt 2 ngoài các môn bắt buộc được học, Anh/Chị đăng ký các môn khác trên hệ thống từ hôm nay đến hết ngày 10/01/2020.

Phòng sẽ đối chiếu danh sách trên hệ thống và danh sách đăng ký từ lớp Trưởng. Nếu có vấn đề trong quá trình truy cập hệ thống và đăng ký vui lòng liên hệ mail cuongvtk@uit.edu.vn

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN