Skip to content Skip to navigation

Thông báo khẩn số 02Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Phòng ĐTSĐH&KHCN gửi đến Anh/Chị học viên văn bản số 65/TB-ĐHCNTT ngày, 30/07/2020 về việc :

Thông báo khần số 02 Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.
 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: