Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả xét tuyển trình độ tiến sĩ và danh sách trúng tuyển trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024

Trường Đại học Thông tin thông báo kết quả xét tuyển trình độ tiến sĩ và danh sách trúng tuyển trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024. Các ứng viên trúng tuyển vui lòng làm thủ tục nhập học bao gồm: 

+ Đơn đăng ký nhập học;

+ 2 tấm hình 3*4;

+ Phí nhập học 200,000 đồng.

Địa điểm nộp: Phòng ĐTSĐH&KHCN - Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.