Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả xét tuyển chương trình liên thông từ trình độ Đại học lên trình độ Thạc sĩ (BS-MS)

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển chương trình liên thông từ trình độ Đại học lên trình độ Thạc sĩ (BS-MS) – khóa năm 2022

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO:

 

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-ĐHQG, ngày 03 tháng 6 năm 2019 của ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy định tạm thời về đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ tại ĐHQG-HCM,

Căn cứ kết quả phỏng vấn xét tuyển chương trình liên thông BS – MS ;

Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG – HCM thông báo kết quả xét xét tuyển chương trình liên thông BS- MS ngành Hệ thống thông tin năm 2022 theo file đính kèm.

Trân trọng.