Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả xét học bổng KKHT 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo danh sách nhận học bổng KKHT 2022 theo Quyết định đính kèm. Phòng KHTC sẽ làm thủ tục chuyển khoản theo học kỳ.

Điều kiện để duy trì học bổng KKHT:

  • Học viên không vi phạm quy chế học vụ của Nhà trường, không bị kỷ luật và có điểm trung bình học kỳ ≥ 7.0.
  • Học viên xin tạm dừng, bảo lưu ở học kỳ nào thì không được nhận học bổng ở học kỳ đó.
  • Học viên thuộc đối tượng nhận học bổng đạt nhiều điều kiện cùng lúc thì sẽ nhận được học bổng cao nhất.
  • Học viên nhận học bổng năm nào phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính năm đó.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN