Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ ngành KHMT đợt 2 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên ngành KHMT đã đăng ký xét duyệt đề tài trong tháng 7/2019 về  kết quả xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính đợt 2 năm 2019 từ Khoa KHMT.

Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm.

Các Anh/ Chị học viên liên hệ với Khoa KHMT để hoàn tất phần chỉnh sửa đề tài theo đề nghị của Đơn vị Chuyên môn. Sau khi hoàn tất phần chỉnh sửa trước khi đóng cuốn nộp về Khoa. Đề nghị các Anh/Chị học viên  cập nhật upload (thông tin đề cương đã hiệu chỉnh - file pdf) tại: 

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN.