Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ ngành CNTT đợt 2 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên ngành CNTT đã đăng ký xét duyệt đề tài trong tháng 7/2019 về  kết quả xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin đợt 2 năm 2019 từ Khoa KH&KTTT.

Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm.

Các Anh/ Chị học viên liên hệ với Khoa KH&KTTT để hoàn tất phần chỉnh sửa đề tài theo đề nghị của Đơn vị Chuyên môn. Sau khi hoàn tất phần chỉnh sửa trước khi đóng cuốn nộp về Khoa. Đề nghị các Anh/Chị học viên  cập nhật upload (thông tin đề cương đã hiệu chỉnh - file pdf) tại: 

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN.