Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo kết quả tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017 như sau:

Kết quả tuyển sinh thạc sĩ: ( xem file đính kèm)

Kết quả xét tuyển tiến sĩ: ( xem file đính kèm)

Phòng ĐTSĐH&KHCN