Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả thi ĐGNL tại Trường ĐHKHTN

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên kết quả thi ĐGNL tiếng Anh tại Trường ĐHKHTN của các kỳ thi:

- Ngày 14/11/2021.

- Ngày 24/11/2021.

- Ngày 19/12/2021.

Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm.

Đề nghị các Anh/ Chị học viên có kết quả đạt đăng ký xét công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 1 năm 2022, quá hạn 02 năm sẽ hết hiệu lực nếu không được công nhận đạt chuẩn.

Chi tiết xem thông báo tại link sau:

https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-dang-ky-xet-dat-chuan-dau-ra-t...

Phòng ĐTSĐH&KHCN.