Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả nhận xét đề tài luận văn thạc sĩ đợt tháng 3 năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên đã đăng ký xét duyệt đề tài trong tháng 3/2020 về  kết quả xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin từ Khoa KHMT và Khoa KH&KTTT.

Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm.

Các Anh/ Chị học viên liên hệ với Khoa KHMT/ Khoa KH&KTTT để hoàn tất phần chỉnh sửa đề tài theo đề nghị của Đơn vị Chuyên môn. Sau khi hoàn tất phần chỉnh sửa, có chữ ký của GVHD trước khi đóng cuốn nộp về Khoa. Đề nghị các Anh/Chị học viên  cập nhật upload (thông tin đề cương đã hiệu chỉnh - file pdf) tại: 

  • Điền vào form đăng ký: http://bit.ly/2ns4MIN 
  • Thời gian hoàn tất chỉnh sửa, nộp về Khoa: 24/04/2020. Khi hoàn tất, liên hệ để xác nhận với Khoa KHMT theo email Thầy Ngô Tuấn Kiệt: kietnt@uit.edu.vn và cc: Phòng ĐTSĐH&KHCN theo email Cô Thúy: thuyntd@uit.edu.vn.  Liên hệ Khoa KH&KTTT theo email Cô Hoài: hoaint@uit.edu.vn  và cc: Phòng ĐTSĐH&KHCN theo email Cô Thúy: thuyntd@uit.edu.vn.
  • Đề nghị các Anh/ Chị học viên thực hiện hoàn tất chỉnh sửa đề cương đúng hạn theo quy định để đảm bảo tiến độ giao đề tài.