Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả bảo vệ luận văn cao học đợt 3 ngày 31/08/2017 ngành CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên kết quả  bảo vệ luận văn đợt 3 ngày 31/08/2017 ngành CNTT (file đính kèm). đề nghị các Anh/Chị kiểm tra việc hoàn tất thông tin và upload luận văn đã hiệu chỉnh sau khi bảo vệ theo đúng quy định đã được thông báo.

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: